Internetové knižnice

  Online knižnice
 1. Gutenberg: anglicky: www.gutenberg.org , nemecky: http://gutenberg.spiegel.de/
 2. Google print: http://print.google.com/
 3. Bibliotéka, rusky: http://lib.ru/
 4. Wikipédia: http://sk.wikipedia.org/
 5. Zlatý fond SME: http://zlatyfond.sme.sk/
 6. Štúrovská slovenčina: http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/
 7. Historické dokumenty: http://www.majokral.yw.sk/
 8. Čítanka, česky: http://texty.citanka.cz/
 9. Rozprávky, básničky, vymaľovánky: http://rozpravky.wz.cz/
 10. Klasické rozprávky: https://citajmedetom.pravda.sk/klasicke-rozpravky/
 11. Antikvariát: www.wallstreet.sk/ebook/eb_start.php
 12. Biblia: www.biblia.sk
 13. Štúr: http://www.stur.sk/
 14. Citáty: www.avenarius.sk
 15. Digibooks: www.digibooks.sk
 16. Eknižnica: http://ekniznica.skserver.org/
 17. linky - Univerzitná knižnica v Bratislave: http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/
 18. linky - na historické dokumenty: http://cs.wikisource.org/wiki/U%C5%BEivatel:Joseliani
 19. Európska knižnica: http://www.europeana.eu/
 20. Výkladové slovníky
 21. Slovník slovenského jazyka: http://kssj.juls.savba.sk/
 22. Výkladový slovník: http://www.forma.sk/onlines/slex/
 23. Google translator: http://translate.google.sk/
 24. EN/DE/SK: http://www.slovnik.sk/
 25. SK/DE/FR/ES/IT/RU/HU: http://slovniky.centrum.sk/
 26. SK/CZ: http://www.e-slovensko.cz/slovnik/
 27. CI/SK: http://slovniky.centrum.sk/
 28. AR/SK: http://www.pavelj.net/
 29. Iné slovníky
 30. vyhľadávanie priezvísk: http://slovniky.korpus.sk/
 31. http://www.starlib.sk/sk/volne-pristupne-e-knihy/