ruskí

Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,


Preklad do slovenčiny

Kvitli jablone aj hrušky,
plávali oblaky nad riekou.
Vyšla na breh Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Vyšla, zaspievala pieseň,
pre stepného sivého orla.
Pre toho, koho milovala,
ktorého list u seba stráži.

Oj, ty pieseň, dievčia pesnička,
leť v ústrety jasnému slnku
a bojovníkovi ďalekom pohraničí
predaj od Kaťuše pozdrav.

Nech si spomenie na prostú dievku,
nech počuje ako spieva,
nech bráni rodnú zem,
a Kaťuša ubráni svoju lásku.

Rozkvitajú jablone aj hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Священная война - Василий Лебедев Кумач

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Припев x 2:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Припев

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев x 2


Preklad piesne:

Povstaň, krajina ohromná,
povstaň na smrteľný boj!
S fašistickou temnou silou,
s prekliatou hordou.

Refrén x 2:
Nech ušľachtilý hnev
vzkypí sťa vlna!
Nastala ľudová vojna,
svätá vojna!

Vzdorujme ničiteľom
všetkých plamenných ideí,
násilníkom, lúpežníkom,
mučiteľom ľudí.

Refrén

Čierne krídla nesmú
lietať nad vlasťou,
jej priestranné polia
nesmie nepriateľ pustošiť.

Refrén

Hnilej fašistickej hávedi
vpáľme guľku do čela,
spodine človečenstva
zhoblime pevný hrob.

Refrén x 2