Slovenské rozprávky
modernizácie / pôvodné

Ako šlo vajce na vandrovku
Bača a šarkan
Cesta k Slncu
Cigán čerta ošialil
Drevená krava
Hopsa, hor sa – zem otvor sa
Jelenček
Klinko a Kompit kráľ
Koza odratá a jež
Kráľ času
Kubove príhody
Mátaj
Medveď a komár
Mechúrik-koščúrik s kamarátmi
Múdry maťko a blázni
Na boha s kyjom
Nebeská sláva
Nebojsa
O človeku čo nikdy nehrešil
Otcov hrob
O troch grošoch
O vlku, čo si dal šiť čižmy
Peter a otec nebeský v širokom údolí
Pravda
Prorok Rak
Psota
Rovnopekný pár
Salaš na Čertovici
Soľ nad zlato
Starý človek a 12 oviec
Starý Bodrík a vlk
Statočný valach
Svetská krása
Traja zhavranení bratia
Tri citróny
Tri práčky
Víťaz kuchta
Železník
Ženský dôvtip

bibliografické poznámky

AUTORI
Ilustrátor: Renáta Milčáková, ArtRM@azet.sk,
Digitalizácia:Rastislav Šenkoc, senkoc@souplevoca.sk,
Mária Kohútová